سریع ترین موتور سیکلت

mission-motors-electric-motorcycle-02

در یك نمایش سرعتی كه همزیستی دوستی با محیط زیست و خشونت در یك وسیله نقلیه را اثبات می كند , ركوردی از سرعت برای موتورهای برقی به ثبت رسید.

ركورد شكستن موتور سیكلتی برقی با سرعت 163 مایل در ساعت برابر با 262 كیلومتر در ساعت در پیست سرعت بانویل ایالت یوتا آمریكا كه حدود 70 درصد از موتور سیكلتهای بنزینی را پشت سر می گذارد , فصلی نو در پیشرفت در ساخت موتورسیكلتهای الكتریكی را خواهد گشود.

این موتور سیكلت كه ماموریت یك  نام دارد , ساخته كمپانی میشن موتورز آمریكا است كه با دو ساعت شارژ قابلیت پیمودن 150 مایل (241 كیلومتر) را دارد و تا سال آینده 300 عدد از این مدل برای فروش به بازار عرضه خواهند شد.

                   desertelectricmoto   desertspeedgun